Bouwteam aannemer

Bij de meeste projecten hebben wij een actieve rol in het bouwteam. Het werken in een bouwteam sluit namelijk naadloos aan bij de filosofie van Van Bekkum: samen sterk.

 

Wij hanteren de volgende definitie van een bouwteam:

"Een bouwteam is een projectgebonden samenwerkingsverband tussen een opdrachtgever en meerdere deskundigen die samenwerken aan het ontwerp, de engineering van het ontwerp en de uiteindelijke bouw. Het doel van het bouwteam is om gedurende het gehele ontwerpproces steeds weer gezamenlijk tot een uitvoeringsgerichte oplossing te komen." 


Onze bouwhistorie heeft bewezen dat de meeste projecten nog een zekere mate van uitwerking nodig hebben, voordat wij instappen. En het is juist dat specifieke karakter dat onze manier van werken kenmerkt. Als we in een vroeg stadium bij de plannen worden betrokken, zijn wij in staat om al vanaf de start onze unieke kennis in het hele project te verwerken.

 

Onze betrokkenheid begint al voordat alle specificaties zijn vastgelegd. We zijn er namelijk van overtuigd dat de expertise van de aannemer, samen met de andere disciplines, al in de beginfase van een project aan tafel moet zitten. Het resultaat: een gegarandeerde optimalisatie van het proces en uiteindelijk de beste oplossing voor van facet van het bouwproject.

 

Het grote voordeel voor de opdrachtgever is dat deze gedurende het gehele proces de regie behoudt. Het onvermijdelijke voortschrijdend inzicht wordt op een soepele wijze in de oplossing verwerkt. Dit zorgt op een aangename en volstrekt logische wijze voor de nodige flexibiliteit in het project.

 

Het project 20.30 XL was een superieur project waarin wij in de rol van bouwteamaannemer hebben getoverd met beton. Het resultaat mag er zijn: een nominatie voor de Betonprijs 2009. De onderstaande foto’s spreken voor zich!

 

 

Ontwikkelaar

Als ontwikkelaar is Van Bekkum in het bouwproces ook opdrachtgever. We zijn dan ook verantwoordelijk voor het hele bouwproces van begin tot het eind. Wij voeren graag projecten uit in deze rol van ontwikkelaar. Dit geeft ons een grote mate van vrijheid. Zo kunnen we onze visie optimaal in de uiteindelijke oplossing verwerken. 

 

De grote sport als ontwikkelaar is om de juiste uitdaging te zoeken en vooral te vinden. Elk project heeft zijn eigen kenmerken en omgeving. Als ontwikkelaar heb je de vrijheid om daarop te reageren. In Utrecht realiseerden we bijvoorbeeld het project 'Koningslust' aan de Hengeveldstraat. Als ontwikkelaar hebben we alles uit de kast getrokken om ook hier een haalbaar project te realiseren.

 

Toen CPO als begrip nog moest ontstaan, nodigden wij eind jaren negentig al in Utrecht alle omwonenden uit van de Hengeveldstraat. Terwijl de bewoners, met circa 100 mensen aanwezig, veronderstelden dat er al wel een plan gepresenteerd zou worden kwamen wij bewust niet verder dan een situatietekening van de omgeving op te hangen. We organiseerden de buurt, van iedere straat enkele afgevaardigden. En met deze mensen, die wij lieten meebeslissen, ontwikkelden we samen het plan. Gelukkig maar, want nog voor de realisatie hadden wij al een technische uitdaging geconstateerd. De ervaringen met onderwaterbeton waren voor ons nog zeer beperkt. Onderwaterbeton bleek voor dit project echter de ultieme oplossing. Wij zijn daarom de uitdaging aangegaan met een schitterend resultaat! Lees hier wat er destijds over het project is geschreven.

 

"Ik heb nog nooit een metselrobot een creatieve oplossing zien maken."

André van Bekkum, algemeen directeur

CPO

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Bij ons zijn CPO_verenigingen aan het juiste adres. Een CPO vormt een ultieme bouwteam ervaring (zie hierboven). Onze expertise zetten wij graag in om een CPO traject tot een goed einde te brengen. Het directe contact met de eindklant en de uiteindelijke gebruikers en bewoners voegt een aangename dimensie toe. "Niet voor maar met de toekomstige bewoners bouwen". Doordat wij zoveel kennis hebben van het ontwikkel- en het bouwproces, worden de leden van CPO veelal verrast met creatieve bouwoplossingen waar zij zelf nog niet aan hadden gedacht.

 

Het leuke aan CPO's is dat de focus vaak heel anders ligt. Dat maakt de discussie dynamisch en levendig. Praten over bijvoorbeeld de kleur van de deurklink, terwijl de eerste paal nog niet is geslagen, kom je bij andere opdrachtgevers niet zo snel tegen. Gelukkig wel bij CPO's. Door in gesprek te gaan en te blijven, krijgen we een heel scherp beeld van de uiteindelijke woondroom die we aan het realiseren zijn. Daardoor kunnen we flexibel op alle woonwensen inspelen.

 

De afgelopen jaren hebben wij uiteenlopende CPO's gerealiseerd. In ons portfolio staan diverse referenties. Een mooi voorbeeld: In Utrecht heeft Van Bekkum een klinkend CPO_traject begeleid en gerealiseerd. Op de Veemarkt zijn 14 unieke woningen en een verdiepte parkeervoorziening gebouwd. Bewoners zijn dan ook zeer tevreden. En daar doen we het voor.

  

"Niet voor, maar met de bewoners bouwen aan hun woondroom."
Job Schouten, directeur

Koopgarant

In Almere en in Doorn zijn in de jaren 2009 en de jaren daarna woningen verkocht met koopgarant kortingen door van Bekkum Koopgarant BV.

 

De kopers van deze woningen zijn in dit geval erfpachters en hebben de erfpacht eeuwigdurend afgekocht van Van Bekkum koopgarant BV of van Van Bekkum Koopgarant Flora BV.

 

Op het moment dat kopers van deze woningen hun woning willen verkopen, doorverkopen of de koopgarant willen beëindigen zijn er in overleg verschillende mogelijkheden.

 

Als een erfpachter hier informatie over wenst of een woning wil verkopen, doorverkopen of koopgarant wil beëindigen kan er contact worden gezocht door een mailtje te sturen aan info@vanbekkum.nl.

Werkplaats

Van Bekkum heeft een eigen ambachtelijke timmerwerkplaats. Afwijkende maten? Speciale uitvoeringen? Creatieve oplossingen? Van kozijnen, deuren, trappen tot interieuren en specials. We maken het graag perfect passend op maat.

 

"In onze werkplaats kunnen wij

bijna alles maken"

Edwin, Dennis; werkplaats team

Duurzame relaties

Van Bekkum hecht veel waarde aan duurzame en langlopende relaties met opdrachtgevers, leveranciers, partners en onderaannemers. Met veel partijen hebben wij een jarenlange vertrouwensrelatie opgebouwd. Hieronder enkele van onze duurzame relaties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Op zoek naar betrokken bouwers?


Of volg ons op social media